ΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. (1924 - 1997)

Καταγόταν από το Δεμάτι Ζαγορίου. Υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα. Ήταν Επόπτης Δημοτικής Εκπαίδευσης κι άριστος δάσκαλος και παιδαγωγός. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία. Υπήρξε σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα αναδιογράνωσης της Δημοτικής Εκπαίδευσης και συγγραφέας επιστημονικών συγγραμμάτων. Μετέφρασε βιβλία της ειδικότητάς του από τα γαλλικά.

Έργα του αποτελούν τα :

Οι Σταθμοί της αγωγής : (γενετική αγωγή), Αθήναι : Έκδοσις της Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών 1957

Η Εφηβεία, Αθήναι : Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών 1959

Η Διδασκαλία των σύγχρονων μαθηματικών εις το Δημοτικό Σχολείο, Αθήναι : Φοίβη 1966

Βασικόν λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης : λεξιλογική έρευνα επί της γραφομένης και ομιλουμένης ελληνικής γλώσσης, Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1973

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 11