ΚΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1934 - 2008)

Καταγόταν από το Μονοδέντρι Ζαγορίου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του στη Ζωσιμαία Σχολή σπούδασε στη Νομι­κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυ­μα, στον Τομέα των Προγραμμάτων Κοινοτικής Ανα­πτύξεως και τη Διεύθυνση Πολιτι­στικών Προγραμμάτων. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του ιδρύματος Ριζαρείου και του Διοικητικού Συμβου­λίου του Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας (Ι.Α.Ο.Α.).

Ανέπτυξε πλούσια δράση σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα τοπικής αναπτύξεως, εκπαιδεύοντας στελέχη περιφερειακής, νομαρχιακής και τοπικής ανάπτυξης σε θέματα Κοινοτικής Αναπτύξεως και Ανθρώπινης Επικοινωνίας κι έκανε πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες του υπουργείου Εσωτερικών, του Κέντρου Διαρκούς Επιμορφώσεως Δημοσίων υπαλλήλων κ. λ. π.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τον εκπαιδευτικό κινηματογράφο, ως ειδικός συ­νεργάτης και σεναριογράφος της ομάδας σκηνοθετών Ροβήρου Μανθούλη, Φώτη Μεσθεναίου και Ηρακλή Παπαδάκη που παρήγαγε για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος τα πρώτα στην χώρα μας εκπαιδευτικά ντοκυμαντέρ: «Η πιο μεγάλη δύναμη», (Α' βραβείο ταινίας μικρού μήκους, κινημ. Φεστιβάλ Θεσ/νίκης 1962 - η ίδια ταινία μεταγλωτίστηκε από τον ΟΗΕ και κυκλοφόρησε σε 80 χώρες), «Το πρώτο βήμα» (Α' βραβείο κριτι­κών κινηματογράφου για ταινία μικρού μή­κους στο Φεστιβάλ Θεσ/νίκης 1963), «Το αγροτικό νοικοκυριό», «Πράσινο χρυσάφι», «Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμε­ταλλεύσεων» κ.ά. Επίσης, καθοριστική υπήρξε, σε συνεργασία με τον Κώστα Φρόντζο, η συμβολή του στην ανέγερση και λειτουργία της Α' Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων.

Συνέβαλε στον Ηπειρωτικό προσανατολι­σμό και την οικονομική ευρωστία του Ριζάρειου Ιδρύματος μέσω της ανταλλα­γής του κεντρικού οικοπέδου της Ριζαρείου στη Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα με την Ιόνιο Σχολή και ανάλογη έκταση στα Ιωάννινα (Αγροτικό Οι­κοτροφείο). Συνεργαζόμενος με τους Στάθη Λαμπρίδη, Γιάννη Σαραλή και τον Θανάση Λιούμα και μετά από δικαστικούς αγώνες εξασφάλισε τη διάθεση του 30% των ετησίων εσόδων του Ριζαρείου Ιδρύματος για το Ζαγόρι. Επιπρόσθετα, εμπνεύστηκε το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο, το Συνεδριακό Κέντρο και το Υπαίθριο Αμφιθέατρο στο Μονοδένδρι, που πραγματοποιήθηκαν με προσωπικές του προσπάθειες.

Στις δραστηριότητές του εντάσσεται η δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πωγωνιανής, όπου εκπαιδεύονται κάθε χρόνο ομογενείς νέοι από την Αλβανία.

Τέλος, συνέγραψε βι­βλία, όπως τα ακόλουθα :

Πρόγραμμα Κοινοτικής Αναπτύξεως Θεσ/νίκης, Έκδ. ΝΕΚΑ Θεσ/νίκης, 1961

Τουρισμός και Κοινοτική Ανάπτυξη, (Α' βραβείο Τουριστικής εργασίας ΕΟΤ), 21974

Επικοινωνία και Συζήτηση, 31974

Δημοσίευσε εργασίες σε ανάτυπα, περιοδικά όπως :

Κοινοτική Ανάπτυξη και Περιφερειακός Προγραμματισμός, (Ανάτυπο από τα πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Σεμιναρίου Περιφ. Ανάπτυξης της Εταιρίας Ερευνών Επαρχιακής Οικονομίας, Αθήνα 1965).

Έννοια σημασία και εξέλιξη του μορφωτικού κινηματογράφου - Το εκπαιδευτικό ντοκυμαντέρ στην Ελλάδα.

Λαϊκή επιμόρφωση και Κοινοτική Ανά­πτυξη.

Η έννοια του συμβιβασμού στην Κοινο­τική Ανάπτυξη και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Προγράμματα τοπικής ανάπτυξης στη με­ταπολεμική Ελλάδα.

Η ελληνική συμβολή στη νέα προοπτική της Αλβανίας (Οικονομικός Ταχυδρόμος, Αφιέρωμα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, Φεβρουάριος 1997).

Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του λευκώματος «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» και του βι­βλίου Τέχνης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1890-1950», που εκδόθηκαν από το Ριζάρειο Ίδρυμα.

 

 

Βιβλιογραφία

Χ.σ, Άγγελος Κίτσος, Βιογραφικό, Το Ζαγόρι μας 363 (2008) 2

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 27

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 176-178