ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1882 - 1931)

Ήταν Αρεοπαγίτης με σημαντική παρουσία στο χώρο της δικαιοσύνης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και συνέγραψε επιστημονικά συγγράμματα με σπουδαιότερο τη δεκάτομη Ποινική Δικονομία.

Βιβλία του είναι :

Πανδέκτης αστικού δικαίου (4 τόμοι), Αθήναι 1927 – 1930

Πολιτική Δικονομία (10 τόμοι), Αθήναι 1936 – 1953

Νομή και οιονεί νομή κατά τον αστικόν κώδικα και το προϊσχύον δίκαιον, Αθήναι 1948

Αι νέαι δικονομικαί μεταρρυθμίσεις δια Ν.Δ. 3081, Αθήναι 1954

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 261 (2000) 11

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 27