ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1934 - 2011)

Γεννήθηκε στο Μακρίνο Ζαγορίου. Αφού ολοκλήρωσε τις πρώτες τάξεις εδώ πή­ρε το απολυτήριο από Δημοτικό Σχολείο των Ιωαννίνων. Κατόπιν, αφού φοίτησε για ένα μήνα στην Α' τάξη της Ζωσιμαίας Σχολής, εισήχθη στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς κι έλαβε το πτυχίο Διδασκάλου. Φοίτησε και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, αλλά διέκοψε λόγω στράτευσης. Το 1960 διορίστηκε δάσκαλος στα Γρεβενά και υπηρέτησε σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία. Έλαβε μετεκπαίδευση στη ΣΕΛΔΕ και το διάστημα 1984 - 1987 έγινε Έκτα­κτος Καθηγητής Μουσικής στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων. Έπειτα, παραιτήθηκε κι αφιερώθηκε στη μουσική.

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Μορφωτικού Συλλό­γου του χωριού του, του οποίου διετέλεσε Γραμματέας και Πρόεδρος για πολλά χρόνια. Επιπρόσθετα, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Λαρίσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων 1986-88, ιεροψάλτης στους ναούς αγίου Γεωργίου και αγίου Δημητρίου Τυρνάβου και Α' Ψάλτης της Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων. Διετέλεσε, επίσης, μέλος - εκτελεστής, μονοφωνάριος και αναλυτής ύμνων των χορω­διών Δημοτικού Ωδείου Λαρίσης, Συλλόγου Ιερο­ψαλτών Νομού Λαρίσης και Ιωαννίνων. Διεύθυνε τη μικτή χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Νομού Ιωαννίνων και δίδαξε Βυζαντινή Μουσική στην Κατσάρειο Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Ιωαννίνων και αλλού.

Στα έργα του εντάσσονται ακολουθίες πολλών αγίων και τα «Στιχουργικόν», «Απάνθισμα 100 ελληνικών τραγουδιών», «Μουσικές μορφές και έργα», «Μουσικός Θησαυρός», «Σύντομη θεωρία Βυζαντινής Μουσικής», «Θέματα αισθητικής αγωγής», «Στην υμνολογία της Εκκλησίας», «Εισηγήσεις αισθητικής αγωγής».

Βιβλιογραφία

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 161-162

Θεοδώρου Σάββας, Το συγγραφικό έργο του Νίκου Καραβίδα, Το Ζαγόρι μας 160 (1991) 7