ΖΗΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1852 - 1920)

Γεννήθηκε το 1852 στη Βίτσα του Ζαγορίου. Μετά την αποφοίτησή του από τη Ζωσιμαία Σχολή εργάστηκε ως ελληνοδιδάσκαλος στην Ήπειρο και τη Μακεδονία για 25 χρόνια. Καθ’ όλη τη θητεία του συγκέντρωσε γλωσσικό και λαογραφικό υλικό σε συλλογές, οι οποίες τιμήθηκαν από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης. Συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας και αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1890. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση σαν Καθηγητής και Γυμνασιάρχης.

Έργα του είναι τα :

Νεοελληνικά ηπειρωτικά ανάλεκτα, Αθήναι 1885

Γραμματικαί παρατηρήσεις εις την αρχαίαν ελληνικήν, Αθήναι 1885

Μεγάλη Γραμματική της ελληνικής γλώσσης, Αθήναι 1885

Λεξικόν απάντων των ρημάτων της Αττικής διαλέκτου, 1888

Μεγάλη Ομηρική γραμματική, 1889

Γραμματικά ζητήματα εκ της Γ. Χατζηδάκη Ιστορίας της ελληνικής γλώσσης, ελεγχόμενα, Αθήναι 1916.

Αχαϊκαί και θεσσαλικαί επιγραφαί, Αθήναι.

Διάλεξις περί Ηπείρου και των κατ' αυτήν, Αθήναι 1919.

Γραμματικαί παρατηρήσεις και διορθώσεις, Αθήναι 1919.

Τι είναι πατρίς και τις ο υπέρ αυτής εν πολέμω θάνατος, Αθήναι 1919.

Λεξικόν ορθογραφικόν και χρηστικόν, Αθήναι 1924

Παράλληλα, επιμελήθηκε εκδόσεις διδακτικών βιβλίων και σχολιασμένα κείμενα του Ξενοφώντα, του Πλάτωνα, του Πλούταρχου, του Θουκυδίδη, κ.ά.

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 128-129

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 900

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 21 – 22