ΔΟΤΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (1790 - ;)

Ήταν ιερέας και διδάσκαλος από τα Άνω Πεδινά (Άνω Σουδενά). Εκπαιδεύτηκε πρώτα στη Σχολή Μπαλάνου στα Ιωάννινα, έπειτα στο Νεόφυτο Δούκα στο Βουκουρέστι, ενώ συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία. Από εκεί επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου δίδαξε για πολλά χρόνια. Στη συνέχεια, εξακολούθησε το διδασκαλικό του έργο και σε άλλες περιοχές, όπως στο Μεσολόγγι και την Πάτρα. Διετέλεσε Διευθυντής στη Σχολή στις Κυδωνίες κι έπειτα δίδαξε στη Ριζάριο Σχολή μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ως διδάσκαλος των αρχαίων ελληνικών δεν περιοριζόταν στην ερμηνεία των λέξεων, αλλά επιχειρούσε να μεταδώσει στους μαθητές του το βαθύτερο περιεχόμενο των κειμένων των συγγραφέων. Μεταξύ των μαθητών του μνημονεύεται ο πολυμαθής γιατρός Παναγιώτης Λαζαράς. Ο Λαμπρίδης σημειώνει ότι ο Νεόφυτος Δόττος άφησε ένα σημαντικό έργο πάνω στα κείμενα του Θουκυδίδη.

Βιβλιογραφία

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά, οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, 1870, 248 – 262

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 891