ΔΟΣΙΘΕΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΚΡΥΝΟΥ (; - 1844)

Ιερομόναχος που γεννήθηκε στο Μακρύνο Ζαγορίου. Υπήρξε μαθητής του Κοσμά Μπαλάνου. Ξεχώρισε στα γράμματα με αποτέλεσμα να διοριστεί δάσκαλος των ελληνικών στη Μπαλαναία Σχολή, όταν Σχολάρχης ήταν ο Κωνσταντίνος Καμινάρης. Κατόπιν παραιτήθηκε από τη θέση του κι έγινε ηγούμενος στο Μοναστήρι της Στούπαινας. Ως ηγούμενος αντιμετώπισε με θάρρος της πολιορκία και εισβολή των Αλβανών του Αλή Πασά. Ακολούθως, διετέλεσε πρωτοσύγκελλος Δρυϊνουπόλεως και Ιωαννίνων. Το 1838 ανέλαβε το ίδιο αξίωμα στη Θεσσαλονίκη όπου και πέθανε το 1844.

 

Βιβλιογραφία

Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή - επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1960, σελ. 56

Μέρτζιος Γεώργιος, Λόγιοι Ζαγορίσιοι επί Τουρκοκρατίας, Το Ζαγόρι μας, 129 (1988) 164

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 756