ΔΑΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) (1904 - 1977)

Γεννήθηκε στη Βίτσα Ζαγορίου. Σπούδασε στο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων και μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως δάσκαλος σε χω­ριά της Ηπείρου (Παλιοσέλι Κόνιτσας, Μέτσοβο, Καστρίτσα, Γραμμένο) στα Ιωάννινα και στο Χαλάνδρι Αττικής.

Ήταν ένθερμος οπαδός των νέων αντιλήψεων της παιδαγω­γικής επιστήμης, γνώστης των οδηγιών της ψυχολογίας του παιδιού κι εφάρμοσε τις αρχές του «Νέου Σχολείου» και την «Ολική Μέθοδο» στα σχολεία που εργάστηκε. Παράλληλα, μύησε πολλούς δασκάλους στην πρακτική εφαρμογή των καινοτομιών της δημιουργικής παιδαγωγικής. Μετέφρασε και δημοσίευσε πολλές παιδαγωγικές μελέτες και έγινε πα­νελλήνια γνωστός για τις απόψεις και τις αναλυτικές του υποδείξεις, πάνω στα θέματα της σχολικής πράξης και της διδακτικής. Γνώριζε τις καινοτόμες ψυχολο­γικές απόψεις και τη λειτουργική παιδα­γωγική του μεγάλου Ελβετού επιστήμονα Κλαπαρέντ.

Συνέγραψε το βιβλίο «Το Νέο Σχολείο» και τη «Μέθοδο Ντεκρολύ» με πλήρη θεωρητική ανάπτυξη και χρήσιμες, συστηματικές και αναλυτικές οδη­γίες για τους διδασκάλους. Επεδίωξε το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια των μαθητών συντάσσοντας βοηθητικά βιβλία αριθμητικής, φυσικής, ιστο­ρίας σε απλή γλώσσα. Μετέ­φρασε το βιβλίο «Το Συναίσθημα κατωτερότητος του παι­διού».

Έργα του είναι και τα :

Η πρώτη ανάγνωση και γραφή με τη συνολική ή ιδεοπτική μέθοδο, Γιάννινα 1952

Τα ζώα και τα φυτά της πατρίδας μας (με συνεργασία Δ. Δάνου και Σ. Μυρίλα, Αθήνα 1956

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 16

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 96