ΓΚΟΥΖΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΓΚΟΣ (1910 - 1982)

Καταγόταν από τους Κήπους Ζαγορίου. Φοίτησε πρώτα στο σχολείο του χωριού του κι έπειτα στη Ζωσιμαία Σχολή στα Ιωάννινα. Από το 1930 – 1931 άρχισε να εκδίδει και ήταν ο Διευθυντής της εφημερίδας «Ζαγορισιακά Νέα» που κυκλοφόρησε για 35 χρόνια, από το 1930 μέχρι το 1966. Σε αυτήν καταγράφηκε η ιστορία και ο πολιτισμός του Ζαγορίου. Επίσης, μέσω της αρθρογραφίας προωθήθηκε η επίλυση πολλών προβλημάτων του Ζαγορίου την εποχή εκείνη.

Τα «Ζαγορισιακά Νέα» ήταν η πρώτη εφημερίδα του Ζαγοριού. Υπήρξε υπόδειγμα επαρχιακής εφημερίδας με ανώτερο πνευματικό τόνο, που φανερώνει την πλούσια πνευματική και πολιτιστική παράδοση της περιοχής. Συνολικά κυκλοφόρησαν 535 φύλλα, τα 236 κατά την περίοδο ως το 1940, όταν και διακόπηκε η έκδοση λόγω του πολέμου, κι 360 από το 1952 ως το τέλος του 1966.

Ακολουθεί απόσπασμα από κύριο άρθρο των Ζαγορισιακών Νέων :

«Η έκδοσις της παρούσης εφημερίδος, εις τας χαλεπάς και εξαιρετικώς δυσχερείς οικονομικάς συνθήκας της σήμερον, της δεινής κρίσεως ήτις εκδηλούται συν τω χρόνω με τα μελανώτερα χρώματα και ης η οξύτης έφθασεν εις το απροχώρητον, είναι βεβαίως επαχθής και δυσχερεστάτη… Πλην όμως ουδόλως ούτε δαπανών ούτε μόχθων ούτε των λοιπών προαπαιτουμένων εφείσθημεν προβαίνοντες εις την έκδοσιν αυτής. Η μάλλον πεπολιτισμένη, η μάλλον προηγμένη εις τα ήθη, αλλά σήμερον δυστυχώς παρηγκωνισμένη επαρχία της Ηπείρου, το Ζαγόριον, το οποίον άρχισε να παρακμάζει, εγκατελείφθει προ πολλού υπό του Κράτους…»

Βιβλιογραφία

Θεοδώρου Σάββας, Η πρώτη εφημερίδα για το Ζαγόρι, Το Ζαγόρι μας, 226 - 227 (1997) 12

Θεοδώρου Σάββας, Μνήμη Λογίων του Ζαγορίου του αιώνα που πέρασε, Το Ζαγόρι μας, 262 (2000) 11

Κίτσος Άγγελος, Ο Γιάγκος Γκούζγκουλας και τα «Ζαγορισιακά Νέα» του, Το Ζαγόρι μας, 188 (1993) 4

Λαζαρίδης Κώστας Π., Ο Γιάγκος Γκούζγκουλας και τα «Ζαγορισιακά Νέα», Το Ζαγόρι μας, 36 (1981) 7

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 15