ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (1966 - )

Γεννήθηκε στο Dusseldorf Γερμανίας, αλλά κατάγεται από τον Ανθρακίτη Ζαγορίου. Από το 1986 εργάστηκε ως δασκάλα σε σχολεία των νομών Πειραιώς και Ιωαννίνων, ενώ τη δεκαετία 2003-2013 υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών. 

Έχει  αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στην εκπαιδευτική πολιτική από τη Σχολή Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Καθολικού Πανεπιστημίου Leuven του Βελγίου. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Επίσης, μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει αποκτήσει το Proficiency in English του Πανεπιστημίου Cambridge καθώς και το DELF B2 στη Γαλλική Γλώσσα.

Εκλέχτηκε νομαρχιακή σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων το 1998 με τη μειοψηφία και το 2002 με την πλειοψηφία. Το 1998 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Το 2002 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, της Επιτροπής  Τουρισμού και της Επιτροπής Κρίσης Εικαστικών Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Επίσης, εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Έχει αρθρογραφήσει στον ημερήσιο τύπο με επίκεντρο θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης αλλά και γενικότερης πολιτικής ευρύτητας. Είναι μέλος της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου και έχει διατελέσει (1989-92) μέλος της συντακτικής επιτροπής του λαογραφικού περιοδικού «Οι Σαρακατσαναίοι». Τον ελεύθερο χρόνο ασχολείται με το σχέδιο και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις.

Έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης» στα Ιωάννινα το 1987 κι έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες εργασίες :

«Η τραχηλιά», στο Η Σαρακατσάνα, Εικόνα και Λόγος, της Αδελφότητας των εν Αθήναις Σαρακατσαναίων Ηπείρου, Αθήνα 2008, σελ. 114-115

«Η θεώρηση του Λάμπρου Φωτιάδη στη νεοελληνική γραμματεία», στο Η Λογιοσύνη του Ανατολικού Ζαγορίου, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, συνδιοργάνωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας και Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου, Ιωάννινα 2001, σελ.45-52

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 15