ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (1856 - 1930)

Γεννήθηκε στο Δίκορφο (παλ. Ζωνδήλα) Ζαγορίου. Τελείωσε τη Σχολή Γαλατά-Σεράϊ της Κωνσταντινούπολης κι έπειτα σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας όπου εργάστηκε ως δικηγόρος. Μαζί με τα αδέρφια του εκπροσωπούσαν στην Κωνσταντινούπολη την τουρκοκρατούμενη επαρχία του Ζαγορίου. Ο Νέστορας Γεωργίτσης καταδικάστηκε μετά από καταγγελία της Ρουμανικής προπαγάνδας σε 15ετη φυλάκιση για συνωμοσία του εναντίον του καθεστώτος και διασώθηκε με παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη. Μετέβη για ένα μικρό διάστημα στην Αθήνα και από το 1905 μέχρι το 1911 μετακόμισε στην Πρέβεζα. Έπειτα εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα όπου άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. Παράλληλα, εξέδωσε για δύο χρόνια την εβδομαδιαία εφημερίδα «Ηχώ της Ηπείρου», όπου δημοσιεύτηκαν σημαντικές μελέτες και μεταφράσεις για την Ηπειρωτική ιστορία. Μετά από την απελευθέρωση της Ηπείρου, υπήρξε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την εξέταση της Ελληνικότητας της Βορείου Ηπείρου. Τέλος, διετέλεσε μέλος του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας και της Societé Academique d’ Histoire International του Παρισιού.

Παρουσίασε σημαντικό έργο για την ιστορία της Ηπείρου. Κατά την παραμονή του στην Πρέβεζα ερεύνησε το Αρχείο της Συμπολι­τείας του Ακρωτηρίου ή Continente, δηλαδή της συμπολιτείας των πόλεων Πρέβεζας Βόνιτσας, Πάργας και Βουθρωτού και συνέταξε την πραγματεία «Τα εν Πρεβέζη δημό­σια δίκαια επί της Συμπολιτείας του Ακρωτηρίου» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνισμός» του 1909. Στο έργο του περιλαμβάνονται οι εργασίες «Περί του διαδικαστικού δικαίου των αρχαίων ελλήνων», «Κοινά νόμιμα ή διεθνές δίκαιον των αρχαίων ελλήνων», που δημοσιεύτηκαν στην Επιθεώρηση του «Νεολόγου Κωνσταντινουπόλεως», «περί Δωδώνης», διάφορα ιστορικά μελετήματα με το ψευδώνυμο «Σίμων Ιωνάς» στην εφημερίδα «Ήπειρος» των Ιωαννίνων, η μελέτη «περί Μπαντίδων» στο περιοδικό «Ηπειρωτικά Χρονικά» και το «Η Καραμπεριά», Ιωάννινα 1927.

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 312

Μέρτζιος Γεώργιος Α., Παλιοί Ζαγορίσιοι δικηγόροι στα Γιάννινα, Το Ζαγόρι μας, 226 – 227 (1997) 6

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 25 (1976) 549

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 14