ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (; - 1922)

Καταγόταν από το Δίκορφο Ζαγορίου. Ήταν γιος του Γεωργίου Δημητρίου ή Δημητριάδη, ο οποίος είχε γίνει γνωστός σαν Γεωργίτσης εφέντης. Σπούδασε δικηγόρος και απέκτησε μεγάλη φήμη στα Ιωάννινα. Ο Λαζαρίδης αναφέρει ότι παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα, αδερφή του Ευγένιου Πλακίδα, του ευεργέτη του Κουκουλίου. Έγραψε το βιβλίο :

Αγόρευσις περί του Αναγνωστοπουλείου κληροδοτήματος Σοποτσελίου, 1895

 

Βιβλιογραφία

Λαζαρίδης Κώστας Π., Η λογιοσύνη του Αλέξανδρου Γεωργίτση, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο Ζ’ (1985) 220-227

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 14