ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (1909 - 1993)

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καπέσοβο. Από τη δεκαετία του 1950 ήταν διαρκώς Πρόεδρος του χωριού. Είχε μια σημαντική βιβλιοθήκη και διάβαζε πολύ. Έκανε πολλές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά. Διαρκής στόχος του ήταν η ανάπτυξη και πρόοδος του χωριού του και του Ζαγορίου γενικότερα. Συμμετείχε σε όλα τα συνέδρια για το Ζαγόρι και ήταν μέλος σε όλα τα Ζαγορίσια σωματεία και συνδρομητής κάθε περιοδικού και εντύπου που προερχόταν από το Ζαγόρι και την Ήπειρο. Η αγάπη του για τον τόπο του φαίνεται και από τα βιβλία του :

Ελεγχόμενη κυηγετική περιοχή Ζαγορίου, 1981

Μερικές σκέψεις για τη σωτηρία του Ζαγοριού, 1984

Ζαγορίσιος Αχός, 1987

Το χωριό μου το Καπέσοβο σε φωτογραφίες, 1992

Όσα έγιναν στο Καπέσοβο με πρόεδρο τον Ευριπίδη Μ. Βουλόδημο, 1993

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 10