ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (1939 - 1995)

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1975 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Αρχαιολογικού Τμήματος. Υπηρέτησε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από το 1965, πρώτα στην Ήπειρο και κατόπιν στη Μακεδονία. Υπήρξε διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης από το 1982 έως το θάνατό της. Διοργάνωσε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τις οποίες προέβαλε την ιστορία και την τέχνη της αρχαίας Μακεδονίας.

Διενήργησε πολλές ανασκαφές στην Ήπειρο, κυρίως στη Βίτσα Ζαγορίου, και στην Κεντρική Μακεδονία, στη Νέα Μηχανιώνα, τη Σάνη, τη Μένδη, το Ποσείδι, το Πολύχρονο και τη Νέα Ρόδα. Επόπτευσε την αναστήλωση πολλών μνημείων στη Νικόπολη, στον Αμμότοπο Άρτας, στη Θεσσαλονίκη και στην Όλυνθο.

Οργάνωσε εκθέσεις στα Αρχαιολογικά Μουσεία Ιωαννίνων, Νικοπόλεως και Άρτας. Ξεχώρισε η έκθεση «Η Θεσσαλονίκη από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια» για τα 2300 χρόνια της πόλης. Επίσης, η έκθεση αρχαϊκών και κλασικών αρχαιοτήτων στη νέα πτέρυγα του Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Συνέβαλε με το κύρος και τη μαχητικότητά της στη διάσωση του αρχαϊκού ναού της αρχαίας Αμβρακίας στο κέντρο της Άρτας και πολλών αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ανέδειξε το ιστορικό πρόσωπο της πόλης στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις. Υπήρξε εταίρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, επίτιμο μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, της Εταιρείας για την Προώθηση Ελληνικών Σπουδών του Λονδίνου. Στις αρχές του 1995 εκλέχτηκε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Ξεχωρίζουν τα βιβλία της «Χαλκαί κορινθιουργείς πρόχοι. Μελέτη της αρχαϊκής μεταλλοτεχνίας», «Βίτσα. Τα νεκροταφεία μιας μολοσσικής κώμης», που έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, «Οι ταφικοί τύμβοι της Αινείας», «Η τέχνη του χαλκού και του αργύρου στην αρχαία Ελλάδα». Επίσης, συνέγραψε τους αρχαιολογικούς οδηγούς των Μουσείων Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης και πλήθος επιστημονικών μελετών σε ξένα και ελληνικά αρχαιολογικά περιοδικά. Από αυτά τα σημαντικότερα είναι :

Νέοι κιβωτιόσχημοι τάφοι της ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ περιόδου εξ Ηπείρου. Αρχαιολογικική Εφημερίς 1969, 179-207.

Πρωτογεωμετρικά αγγεία εκ της περιοχής Αγρίνιου. ΑΔ, 24, 1969, Α', 74-94.

Υστεροαρχαϊκός ναός εις Άρταν. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, II.1, 1969, 39-43.

Νέα ευρήματα εξ Ηπείρου. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, ΙΙΙ.1,1970, 39-45.

Πολεοδομικά της αρχαίας Αμβρακίας. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, IV.3,1971, 332-335.

Ειδήσεις εξ Ηπείρου. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, IV.3, 1971, 336-341.

Θησαυρός χαλκών πελέκεων εκ Καταμάχης Ιωαννίνων. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, VI, 1972,112-118.

Τα νέα αρχαιολογικά Μουσεία της Ηπείρου. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, VI.1,1973, 73-82.

Αρχαιολογικαί ειδήσεις εξ Ηπείρου. Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, VI.2, 1973,215-229.

Πίλος λακωνικός. Στήλη. Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος, Αθήνα, 1980, 236-241.

Η επιγραφή των Καλινδοίων. Αρχαία Μακεδονία, IV. Ανακοινώσεις κατά το Τέταρ­το Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, Θεσσαλονίκη, 1986, 87- 114.

Τα πρώτα 50 χρόνια της Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Συ­μπόσιο « Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912», Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985, Θεσσα­λονίκη, 1986, 1-63.

Η δημοσίευση των μολυβδίνων πινακίων της Δωδώνης. Πρακτικά του Η' Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, Αθήνα, 3-9 Οκτωβρίου 1982, Β', ’Αθήνα, 1987, 82-86.

Ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στη Νικόπολη κατά την δεκαετία 1967-1977. Νικόπολις Α'. Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη (23-29 Σεπτεμβρίου 1984), Πρέβεζα, 1987,135-144.

Η υδρία της Αινείας. Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, Θεσσαλονίκη, 1987,1,157-168.

Ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική. ΑΕΜΘ, 1,1987, 279-285.

Ανασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. ΑΕΜΘ, 2, 1988, 317-329 (με τις Μ. Παπά και Μπ. Τσιγαρίδα).

Ανασκαφή Μένδης. ΑΕΜΘ, 2, 1988, 331-345.

Ανασκαφή στον Κούκο Συκιάς, Ν. Χαλκιδικής. ΑΕΜΘ, 2, 1988, 357-370 (με την Ι. Κάριγκτον - Σμιθ).

Οι ταφικοί τύμβοι της Νέας Μηχανιώνας. Πρακτικά του XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Β', Αθήνα, 1988, 25-30.

Ανασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής - 1989. ΑΕΜΘ, 3, 1989, 391-408 (με τις Μ. Παπά και Μπ. Τσιγαρίδα).

Ανασκαφή Μένδης 1989. ΑΕΜΘ, 3,1989, 409-423.

Νέα τοπογραφικά στοιχεία για την χώρα των Χαλκιδέων. Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Πό­λις και χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνε­δρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986, Θεσσαλονίκη, 1990,109-131.

Το παράλιο νεκροταφείο της Μένδης. ΑΕΜΘ, 4,1990, 411-423 (με την Σ. Μοσχονη­σιώτη).

Παρθενώνας Χαλκιδικής: Ιερό σε κορυφή του Ίταμου. ΑΕΜΘ, 4,1990, 425-438 (με τους Μ. Μπέσιο και Ε. Τρακοσοπούλου).

Ανασκαφική έρευνα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. ΑΕΜΘ, 4,1990,455-468 (με την Ε.- Μπ. Τσιγαρίδα).

Πρόγραμμα Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης. ΑΕΜΘ, 5, 1991, 247-256 (με τους Γ. Βελένη, Δ. Κυριάκου και Ζάχι Άλ Σααγιάχ).

Ποσείδι 1991. ΑΕΜΘ, 5,1991, 303-318.

Ποσείδι 1992. ΑΕΜΘ, 6,1992, 443-450.

Αρχαϊκό ιερό στη Σάνη Χαλκιδικής. Αρχαία Μακεδονία, V. Ανακοινώσεις κατά το Πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 10-15 Οκτωβρίου 1989, 1, Θεσσαλονίκη, 1993,179-236.

Πληροφορίες για την αρχιτεκτονική δύο αρχαίων πόλεων της Παλλήνης. Χρονικά της Χαλκιδικής. Παράρτημα. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου, Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 14-16 Σεπτεμβρίου 1990, Θεσσαλονίκη, 1993,119-133.

Εργασίες στην Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης. ΑΕΜΘ, 7, 1993, 321-328 (με την Π. Αδάμ - Βελένη).

Η τελευταία οικία της μολοσσικής κώμης στη Βίτσα Ζαγορίου. Φηγός. Τιμητικός τό­μος για τον Καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη, Ιωάννινα, 1994,189-220.

Η επιγραφή του Χολομώντα. Επιγραφές της Μακεδονίας. Γ' Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 8-12 Δεκεμβρίου 1993, Θεσσαλονίκη, 1996, 208-227.

Ο Κάσσανδρος, η Κασσάνδρεια και η Θεσσαλονίκη. Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Θεσσαλονίκη, 1997, 39-50.

Αρχαιολογία και Τέχνη. Ήπειρος. 4000 χρόνια ελληνικής Ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα, 1997, 63-73

Μακεδονικά συμπόσια. Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θρά­κης. Ε' Τριήμερο εργασίας, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Αθήνα, 1998, 21-30.

Οι αρχαίοι χρόνοι. Ι. Βοκοτοπούλου - Ι. Α. Παπαγγέλου κ.ά., Χαλκιδική, Αθήνα, 2001, 32-99.

 

Βιβλιογραφία

Μύρτος - Μελέτες στη μνήμη της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη 2000

Βοκοτοπούλου Ιουλία, Ηπειρωτικά και Μακεδονικά Μελετήματα Ι, Αθήναι 2001