ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1935 - 1984)

Γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο όπου έλαβε και την εγκύκλια μόρφωση. Κατόπιν, σπούδασε στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς και μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδα­σκαλείο στην Ειδική Αγωγή. Επίσης, τελείωσε την Πάντειο Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και πήρε το πτυχίο μετεκπαίδευσης - μείζονος διάρ­κειας - στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Γνώριζε αγγλικά και ρουμάνικα. Διορί­στηκε δάσκαλος και υπηρέτησε σε Δημοτικά Σχολεία της περιοχής Ζαγορίου. Αφού έγινε Επιθεωρητής Ειδι­κής Αγωγής, ανέλαβε την εποπτεία σχο­λείων της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Επτανήσων, Αιτωλοακαρνανίας και Πελο­ποννήσου. Έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και έδωσε διαλέξεις σε θέματα της αρμοδιό­τητός του.

Στα έργα του περιλαμβάνονται τα :

1. Οι εξωσχολικές ελεύθερες ώρες του παι­διού 6 - 12 χρονών, 1977

2. Αποκλείνοντα άτομα.

 

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 9

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 55