ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1890 – 1975)

Γεννήθηκε στο χωριό Ανθρακίτης Ζαγορίου. Σε πολύ μικρή ηλικία μετέβη στο Πλοέστι της Ρουμανίας, όπου ο πατέρας του δραστηριοποιούνταν ως έμπορος. Εδώ τέλειωσε το ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Κατόπιν, πήρε υποτροφία για το Γερμανικό Γυ­μνάσιο Πλοέστι και σπούδασε οικονομικές και εμπορικές επιστή­μες. Επέστρεψε στα Ιωάννινα και παντρεύτηκε τη Γεωργία Θώμου. Ασχολήθηκε με εμπορικές επιχειρήσεις και ίδρυσε την «Ένωση Παντοπωλών» Ιωαννίνων της οποία διετέλεσε Πρόεδρος, όπως και του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου. Επιπρόσθετα, υπήρξε μέλος του Διοικη­τικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα», της επιτροπής των Αγαθο­εργών Καταστημάτων, εκκλησιαστικός επίτροπος στον Άγιο Νικόλαο Αγοράς και Δημοτικός Σύμβουλος. Γνώριζε αγγλικά, γαλλικά, γερμα­νικά, ρουμανικά, τουρκικά και ιταλικά.

Στα έργα του συγκαταλέγονται τα :

Δίλοφον πρώην Σωποτσέλιον, Καστανών πρώην Δραγγάριον Ζαγορίου. Ιωάννινα 1970.

Ιστορική περιγραφή Ανθρακίτου τέως Καμνιάς και Καλωτάς, Ιωάννινα 1970

Γεώργιος Σταύρου, Ιωάννινα 1970

Ιστορική περιγραφή ιδρύσεως και εξελίξε­ως των κωμών: «Κόντσικας, Δραμισιών, Πασσαρώνος, Κοβύλιανης, Βουτσαρά, Βούνειμα, Δωδώνης», Ιωάννινα 1973.

Βιβλιογραφία

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 9

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 54-55