ΒΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (; - 1879)

Γεννήθηκε στην Αρίστη Ζαγορίου. Τα στοιχεία που διασώζονται γι’ αυτόν είναι ελάχιστα και περιορίζονται σε όσα καταγράφει η νεκρολογία του η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ίρις» του Βουκουρεστίου στις 29 Ιουλίου 1879. Σε αυτήν αναφέρεται ότι παντρεύτηκε στις Σέρρες και έζησε για 15 χρόνια «εν Γκιουργκίεβω», όπου εργάστηκε σαν δικηγόρος, και για άλλα τρία χρόνια «εν Ρουχτσουκίω». Κατόπιν, μετέβη στις Σέρρες μαζί με τη σύζυγό του. Σημειώνεται ο άκρος πατριωτισμός και η αγαθότητά του που αποτυπώθηκαν στη συλλογή ποιημάτων του με τίτλο «Η δεινοπαθούσα Ελλάς». Παράλληλα, αρθρογραφούσε σε πολλές εφημερίδες.

Βιβλιογραφία

Πέτσας Φ. Μ. – Σαραλής Γ. Α., Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι, Αθήναι 1982, 321

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 8