ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (1885 - ;)

Καταγόταν από τους Κήπους Ζαγορίου. Μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο Σάμου σπούδασε οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Ζυρίχη. Απασχολήθηκε στις εμπορικές επιχειρήσεις του πατέρα του, αλλά συγχρόνως συνεργάστηκε από το 1925 με τον «Ηπειρωτικό Αγώνα» Ιωαννίνων κι έπειτα με τη «Μέλισσα» του Οικονόμου και το «Έθνος» του Κωστομύρη. Εξέδωσε την «Πολιτική και Οικονομική Επιθεώρηση» μαζί με τον Αριστοτέλη Σαρδέλλη κι ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας «Ακρόπολις». Το Μάιο του 1934 εξέδωσε τον «Εθνικό Φάρο» καθορίζοντας ως στόχους τα εξής :

«…επιδιώκομεν να δώσωμεν ένα μορφωτικόν όργανον, αφού γνωστόν τυγχάνει ότι η εφημερίς αποτελεί το μόνον σχεδόν μέσον μορφώσεως των Ελλήνων του εξωτερικού. Να δώσωμεν τέλος ένα εθνικόν όργανον εμπνέον και τονώνον το τόσο χαλαρωθέν εθνικόν αίσθημα των Ελληνοπαίδων προ πάντων, των παιδιών αυτών από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της φυλής μας».

Συνδύαζε χαρακτηριστικά του επιστήμονα με αυτά του δημοσιογράφου. Ήταν οξυδερκής στην εξέταση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και είχε ανεπτυγμένο το συναίσθημα της επαγγελματικής ευθύνης, της δημοσιογραφικής εντιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Βιβλιογραφία

Λαμπρίδης Στάθης Δ., Κώστας Βελέντζας, Το Ζαγόρι μας, 39 (1981) 15

Μυρσίνης - Μάνθος Άλκης, Ηπειρώται δημοσιογράφοι στη Ρουμανία. Θωμάς Πασχίδης, Ηπειρωτική Εστία 245 – 246 (1972) 538 - 540

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 8