ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΡ. (1966 - )

Γεννήθηκε στο Μεσοβούνι Ζαγορίου. Παρακολούθησε τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου στο Καλπάκι και του Γυμνασίου στα Δολιανά. Εν συνεχεία εισήχθη στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1984. Το ίδιο έτος γράφτηκε στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το οποίο και αποφοίτησε τον Μάρτιο του 1989.

Κατά τα περίοδο 1989-1991 παρακολούθησε το διετή κύκλο του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τελείωσε με επιτυχία τις νόμιμες διπλωματικές εξετάσεις και κρίθηκε ικανός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος Θεολογίας του Ιστορικού κλάδου με τομέα ειδίκευσης «Εκκλησιαστική ιστορία, Χριστιανική γραμματεία, αρχαιολογία και Τέχνη» με βαθμό «Άριστα». Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε αρκετές μελέτες και εργασίες, κυρίως για Μονές της Ηπείρου, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν σε εκδόσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έτος 1998 η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών εξέδωσε τη μελέτη του με τίτλο «Ιερά μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σωσίνου». Έκτοτε ασχολείται κυρίως με τη συλλογή ιστορικών στοιχείων για τις Μονές του Ζαγορίου και της ευρύτερης περιοχής.