Μεσοβούνι - Περίπτερο Ενημέρωσης

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

Στο παλιό πέτρινο σχολείο του Μεσοβουνίου στεγάζεται Περίπτερο ενημέρωσης για την ευρύτερη περιοχή της βόρειας Πίνδου. Παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (Εθνικό Πάρκο Βίκου-Αώου, πανίδα και χλωρίδα, θέσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γεωλογικού ενδιαφέροντος κ.ά.), με την ιστορία της και τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και με το οικιστικό τοπίο του Ζαγορίου (αρχιτεκτονική οικισμών, γεφύρια, σκάλες, μοναστήρια κ.ά.).

Το κέντρο δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος.