Μεγάλο Πάπιγκο - Βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλου

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΠΙΓΚΟ

Ο Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος (Ανάγνος) γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1837 στο Πάπιγκο και πέθανε στις 29 Ιουνίου του 1906 στο Τούρνο Σεβερίν της Ρουμανίας. Επιστημονική προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, διετέλεσε επί τριακονταετία διευθυντής του Perkins School for the Blind (Μασσαχουσέττη, ΗΠΑ), όπου και ανηγέρθη ανδριάντας του σε αναγνώριση της προσφοράς του.

Ο Αναγνωστόπουλος είχε μεγάλη περιουσία, την οποία διέθεσε σε ευαγή ιδρύματα στη Αμερική και στην Ελλάδα (Καλλίνεια Σχολεία, ήτοι δύο Δημοτικά Σχολεία στο Πάπιγκο εις μνήμην της μητέρας του Καλλίνας, Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας, κ.ά.).

Η προσωπική του βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Μεγάλο Πάπιγκο και περιλαμβάνει πάνω από 1250 τόμους, που έχουν εκδοθεί την περίοδο 1750-1906. Τα περισσότερα είναι ξενόγλωσσα, διότι σχεδόν όλα τα Ελληνικά λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

http://www.perkinsarchives.org/anagnos.html

Προτομή του Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου στο Μεγάλο Πάπιγκο.