Πανηγύρια

Μονοδένδρι

Το τοπικό πανηγύρι διοργανώνεται κάθε χρόνο την ημέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. Συνήθως το πανηγύρι είναι μονοήμερο.