Πανηγύρια

Καλωτά

Το τοπικό πανηγύρι διοργανώνεται κάθε χρόνο την ημέρα εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. Συνήθως το πανηγύρι είναι μονοήμερο.