Πανηγύρια

Βρυσοχώρι

Το τοπικό πανηγύρι διοργανώνεται κάθε χρόνο την ημέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνεται και η γιορτή πίτας κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.