Πανηγύρια

Αρίστη

Το τοπικό πανηγύρι διοργανώνεται κάθε χρόνο γύρω από τη γιορτή του Τιμίου Προδρόμου στις 29 Αυγούστου. Συνήθως ξεκινά την παραμονή το βράδυ και ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα.