Δημογραφική εξέλιξη

Τρίστενο

1928: 408
1940: 388
1951: 274
1961: 240
1971: 146
1981: 145
1991: 161
2001: 141
2011: 71