Δημογραφική εξέλιξη

Ποταμιά

1961: 78
1971: 37
1981: 25
1991: 28
2001: 31
2011: 31