Δημογραφική εξέλιξη

Πάπιγκο Μεγάλο

1928: 332
1940: 431
1951: 220
1961: 146
1971: 95
1981: 105
1991: 144
2001: 280
2011: 211
Μέχρι το 1991 το Μεγάλο Πάπιγκο και το Μικρό Πάπιγκο νοούνταν ως ένας οικισμός