Δημογραφική εξέλιξη

Μηλιωτάδες

1961:204
1971:166
1981:179
1991:201
2001:225
2011:186