Δημογραφική εξέλιξη

Ανθρακίτης

1928: 109
1940: 171
1951: 92
1961: 118
1971: 88
1981: 85
1991: 71
2001: 93
2011: 70