Ναός Παναγίας, Μεγάλο Πάπιγκο

Ο ναός είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος με χαμηλό τρούλο. Στην είσοδο του ναού υπάρχει προστώο με τετράκλινη στέγη. Εσωτερικά ο ναός διακοσμείται με τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. Αξιοσημείωτη είναι η απεικόνιση βόρεια της εισόδου του κτήτορα του ναού, όπως μαρτυρεί η συνοδευτική επιγραφή, του «μοναχού Αθανασίου Χρισικού».

Το τέμπλο είναι νεώτερο εκτός του επιστυλίου, το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του 18ου αιώνα.

Εκτύπωση