Ναός Παναγίας, Βίκος

Ο ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι μονόχωρος ξυλόστεγος με δίκλινη στέγη. Βρίσκεται μέσα στο φαράγγι του Βίκου σε ένα πλάτωμα στις όχθες τους Βοϊδομάτη στη θέση «Τσαπίσματα» και προσεγγίζεται με πεζοπορία από τον Βίκο και το Πάπιγκο. Αναφέρεται από διάφορους τοπικούς μελετητές και ως μοναστήρι, ωστόσο σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση της κτητορικής επιγραφής καθώς δεν βρίσκεται ως συνήθως στον κυρίως ναό αλλά στο χώρο του ιερού Βήματος μεταξύ της Προθέσεως και της Αγίας Τράπεζας. Σύμφωνα με αυτή την επιγραφική μαρτυρία η ανέγερση του ναού έγινε στα 1738 και η ιστόρηση των τοιχογραφιών στα 1773 από τον Σουδενιώτη ζωγράφο Ιωάννη ιερέα και τους γιους του. Το εικονογραφικό πρόγραμμα οργανώνεται σε τρεις ζώνες: στην ανώτερη εικονίζονται σκηνές Χριστολογικού κύκλου, ακολουθούν άγιοι σε μετάλλια και στην κατώτερη ιστορούνται ολόσωμοι άγιοι. Οι μορφές χαρακτηρίζονται από σχηματοποίηση καθώς η τέχνη στο μνημείο αυτό ακολουθεί τις πιο «λαϊκές» τάσεις της ζωγραφικής του 18ου αιώνα στην Ήπειρο. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε στα 1761, όπως παραδίδει σχετική επιγραφή. Αξίζει να επισημανθεί η Μεγάλη Δέηση στο ανώτερο τμήμα του επιστηλίου με ραδινές μανιεριστικές μορφές, δείγμα επτανησιακής τέχνης. Στο ναό βρέθηκαν φορητές εικόνες του 18ου αιώνα καθώς και μία του Χριστού Παντοκράτορα με επιγραφή στην οποία αναγράφεται το έτος 1694.

Εκτύπωση