Ναός Αγίου Δημητρίου, Γρεβενίτι

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται κοντά στην κοινότητα του Γρεβενιτίου στη θέση που παλιότερα υπήρχε ομώνυμο μοναστήρι. Πρόκειται για μονόχωρο τρίκογχο ναό με πλάγιους χορούς και νάρθηκα στα δυτικά. Νότια υπάρχει ανοιχτό χαγιάτι. Η μεγάλη δίρριχτη στέγη μεταγενέστερη προσθήκη στο ναό στεγάζει τον παλαιότερο πυρήνα. Η αρχική στέγαση του κυρίως ναού, εμφανής σήμερα στο εσωτερικό, γίνεται με χαμηλό τρούλο. Ο ναός είναι κατάγραφος εσωτερικά με τοιχογραφίες οι οποίες χρονολογούνται στον 17ο αιώνα. Εξωτερικά τοιχογραφίες διακοσμούν το νότιο τοίχο.

Εκτύπωση