Ναός Αγίου Νικολάου, Κλειδωνιά

Ο ναός είναι ο κοιμητηριακός της παλιάς Κλειδωνιάς σε ένα ύψωμα νοτιοανατολικά του οικισμού. Σύμφωνα με εξωτερική κεραμική εγχάρακτη επιγραφή η ανέγερση του ναού έγινε στα 1619/20. Η αρχιτεκτονική του ναού είναι ιδιότυπη, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη παραλλαγή του σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Εσωτερικά ο ναός διακοσμείται μόνο στον τρούλο, στις βάσεις του και στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, καθώς η τοιχογράφηση φαίνεται ότι δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με εικονογραφικές και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις ζωγράφος του ναού είναι ο Μιχαήλ από το Λινοτόπι. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών μπορεί να τοποθετηθεί λίγο μετά την ανέγερση του ναού στα 1621-1623. Σε αυτό συνηγορούν και επιγραφές δύο φορητών εικόνων οι οποίες προέρχονται από το ναό, όπου αναγράφονται τα έτη 1621/22 και 1622/23 αντίστοιχα.  

Εκτύπωση