Ναός Αγίου Αθανασίου, Κλειδωνιά

Ο ναός βρίσκεται λίγα μέτρα δεξιά από την είσοδο του οικισμού της παλιάς Κλειδωνιάς. Ο ναός, ο οποίος είναι σταυρεπίστεγος, χρονολογείται στα 1617 σύμφωνα με την σωζόμενη κτητορική επιγραφή. Ο ναός φέρει ένα παράθυρο στο βόρειο τοίχο και τρεις φωτιστικές θυρίδες, με αποτέλεσμα ο φωτισμός να μην είναι επαρκής. Εσωτερικά είναι κατάγραφος με πλήθος εικονογραφικών κύκλων. Οι τοιχογραφίες , έργο των ζωγράφων Δημητρίου, Θεοδωρου και Κώνστα, σώζονται σε καλή κατάσταση εκτός ορισμένων σκηνών στη μεσαία ζώνη, όπου υπάρχουν απολεπίσεις και φθορές. Σχετικά με τους ζωγράφους δεν είναι γνωστός ο τόπος καταγωγής τους. Στην τέχνης τους εντοπίζονται επιδράσεις από την τέχνη του 16ου και 17ου αιώνα στην Ήπειρο. Ενδιαφέρουσα είναι η ικανότητά τους στην απεικόνιση σκηνών σε μικρή κλίμακα στοιχείο που παραπέμπει στην ενασχόλησή τους με φορητές εικόνες.  

Εκτύπωση