Ναός Αγίου Νικολάου, Βίτσα

Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά του χωριού στο δρόμο που οδηγεί στο Μονοδένδρι. Ο ναός είναι σταυρεπίστεγος και κτίστηκε το 1612, όπως σημειώνεται στην εγχάρακτη επιγραφή σε πλάκα εντοιχισμένη στα νότια της εγκάρσιας καμάρας. Οι τοιχογραφίες ολοκληρώθηκαν λίγα χρόνια μετά το έτος 1618/19, σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή στο υπέρθυρο της δυτικής εισόδου. Η ίδρυση και ιστόρηση του ναού πραγματοποιήθηκαν με συνδρομή και δαπάνη όλων των κατοίκων της Βίτσας και ίσως θα πρέπει να θεωρήσουμε μετόχους και τους κατοίκους του γειτονικού Μονοδενδρίου καθώς έως το 1763 τα δύο χωριά αποτελούσαν ενιαία κοινότητα. Ζωγράφος του κατάγραφου ναού είναι ο Μιχαήλ από το Λινοτόπι της Καστοριάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Λινοποπίτες ζωγράφοι, καθοριστικοί για την διαμόρφωση των αισθητικών τάσεων στην τέχνη του 17ου αιώνα, δραστηριοποιήθηκαν από το 1570 έως το 1656 σε μεγάλη γεωγραφική έκταση: στην Αιτωλία, στο Πήλιο, στην Ήπειρο κ.α. Από τους ποικίλους εικονογραφικούς κύκλους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση των Αίνων στο δυτικό τμήμα της κατά μήκος καμάρας.

Ο ναός ήταν ενοριακός μέχρι το 1885.

 

Εκτύπωση