Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου, Βίτσα

Στο Κάτω μαχαλά της Βίτσας ή στην συνοικία «Παναγία μαχαλά» βρίσκεται ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου. Ο ναός σύμφωνα με τις πηγές ήταν αρχικά μοναστήρι και κατά τον 16ο αιώνα μετατράπηκε σε ενοριακό ναό. Ο ναός ανακαινίσθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα. Στην φάση αυτή ανήκει και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού. Ο ναός εσωτερικά είναι κατάγραφος αλλά οι τοιχογραφίες είναι δυσδιάκριτες λόγω της αιθάλης. Η χρονολόγησή τους τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα. Ο νάρθηκας σύμφωνα με επιγραφή χρονολογείται στα 1855 και ανάγεται στην τελευταία ανακαίνιση του ναού.

 

Εκτύπωση