Μονή Αγίου Νικολάου, Φραγκάδες

 

Η μονή Αγίου Νικολάου που σύμφωνα με τον Ι. Λαμπρίδη χτίστηκε τον 16ο αιώνα, βρίσκεται κάτω από την πλατεία του χωριού. Η παλιότερη επιγραφική μαρτυρία για το μοναστήρι βρίσκεται στο σταυρό του τέμπλου, όπου αναφέρεται το έτος 1660. Πρόκειται για την ανέγερση του παλιότερου καθολικού, το οποίο καταστράφηκε το 1855 και αντικαταστάθηκε το 1862 με το σημερινό. Η ανέγερση του νέου καθολικού ήταν πρωτοβουλία δύο γυναικών μοναχών από τους Φραγκάδες, οι οποίες συγκέντρωσαν χρήματα από το Ζαγόρι και τους απόδημους στην Ρουμανία. Η μονή έως το 1910 λειτουργούσε ως ανδρικό μοναστήρι. Τα μοναστηριακό συγκρότημα έπαθε επάλληλες καταστροφές στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω καθίζησης του εδάφους. Σήμερα διατηρείται μόνο το καθολικό το οποίοι είναι μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική. Οι τοιχογραφίες στο μεγαλύτερο τμήμα τους έχουν καταστραφεί και σώζονται μόνο αποσπασματικά στο χώρο του ιερού Βήματος. Οι Δεσποτικές εικόνες του τέμπλου είναι του 1863.

Εκτύπωση