Μονή Δοβρίνοβου, Ηλιοχώρι

Η μονή βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών από το Ηλιοχώρι. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ωστόσο έχει επικρατήσει η παράδοση να εορτάζει το Γενέσιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτέμβρη για να μην συμπίπτει με τα πανηγύρια των γειτονικών μοναστηριών (Μακρίνου, Βισσοκού κλπ.). Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πηγές η πρώτη ανέγερση της μονής, η οποία ήταν γυναικείο μοναστήρι, ανάγεται τον 14ο αιώνα. Τα παλαιότερα οικοδομήματα, πιθανώς του 17ου αιώνα, καταστράφηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα. Η σημερινή οικοδομική φάση έγινε με ενέργειες του ηγούμενου Κυπριανού την εποχή του Αλή Πασά. Σύμφωνα με τον Λαμπρίδη ο Κυπριανός είχε φιλικές σχέσεις με τον Αλή Πασά, ο οποίος συνέβαλε στην ανακαίνιση του παλαιότερου κατεστραμμένου μοναστηριού. Αξιόλογα είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο και ο δεσποτικός θρόνος, τα οποία χρονολογούνται τον 18ο αιώνα.

 

Εκτύπωση