Ναός Αγίου Μηνά, Μονοδένδρι

Ο ναός του Αγίου Μηνά βρίσκεται νότια της πλατείας του χωριού και είναι μονόχωρο καμαροσκέπαστο σταυρεπίστεγο κτήριο. Στο αρχικό οικοδόμημα προστέθηκε νάρθηκας ορθογώνιας κάτοψης καλυμμένο με φουρνικό. Ο ναός σύμφωνα με ορισμένους μελετητές υπήρξε μονή. Δύο γραπτές επιγραφές καθορίζουν την χρονολόγηση των διαδοχικών ζωγραφικών φάσεων του ναού τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Η επιγραφή που αναφέρεται στην παλαιότερη φάση του κυρίως ναού βρίσκεται στο βόρειο υπέρθυρο. Σύμφωνα με αυτή την επιγραφική μαρτυρία ο ναός τοιχογραφήθηκε στα 1619/20 από τους Λινοτοπίτες ζωγράφους Μιχαήλ και τον γιο του Κωνσταντίνο. Ο Μιχαήλ τοιχογράφησε επίσης τον Άγιο Νικόλαο στη Βίτσα. Οι τοιχογραφίες των δύο Λινοτοπιτών ζωγράφων είναι διαφωτιστικές για τον τρόπο που αφομοιώνονται οι αισθητικές αρχές και τα εκφραστικά μέσα της τέχνης του 16ου αιώνα στην Ήπειρο από ζωγράφους διαφορετικής καλλιτεχνικής και κοινωνικής συγκρότησης. Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα χρονολογούνται στα 1734 και έγιναν από τους Γιαννιώτες ζωγράφους Αναστάσιο και Αλέξιο.

 

Εκτύπωση