Ναός Αγίου Γεωργίου, Μανασσή

Το τοπωνύμιο του χωριού Μανασσής (Μανασσή)  θεωρείται ότι προέρχεται από το επώνυμο Μανασσής, άποψη που διατυπώνει και ο ιστορικός Λαμπρίδης, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχει σχέση μεταξύ των οικογενειών Μανασσή, που άκμασαν στα Γιάννενα κατά το έτος 16ο αιώνα με το ομώνυμο χωριό. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι κατάγραφος. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή ο εντοίχιος διάκοσμος είναι έργο του Καπεσοβίτη ζωγράφου Αναστάσιου Αναγνώστη Τζεπελοβίτη και  χρονολογείται στα 1812. Ο ζωγράφος ακολουθεί την τέχνη των Καπεσοβιτών ζωγράφων του προηγούμενου αιώνα. Είναι εμφανείς οι εικονογραφικές ομοιότητες με τοιχογραφημένα σύνολα του 18ου αιώνα της ίδιας ομάδας ζωγράφων.  Αξίζει να σημειώσουμε την ανάγλυφη ξύλινη διακόσμηση με σαφείς μπαρόκ επιδράσεις, σύγχρονη με τις τοιχογραφίες, στην οροφή, στα μέτωπα των κιονοστοιχιών, στον άμβωνα και στο τέμπλο. Μία δεύτερη νεώτερη επιγραφή μας πληροφορεί ότι ο ναός επισκευάστηκε από την κοινότητα το 1910.

 

Εκτύπωση