Ναός Αγίου Νικολάου, Λεπτοκαρυά

Ναός Αγίου Νικολάου, Λεπτοκαρυά 

Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο κατώτερο υψομετρικά τμήμα του οικισμού. Είναι μία τρίκλιτη δρομική βασιλική με νάρθηκα και προστώο και όπως συνηθίζεται τον 18ο αιώνα στα δυτικά της δεσπόζει ένα εξαγωνικό κωδωνοστάσιο.

Η ανέγερση του αρχικού ναού έγινε πριν τα μέσα του 18ου αιώνα. Εξωτερικά στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού απεικονίζεται ένθρονος ο άγιος Νικόλαος , ενώ στο ανώτερο τμήμα της τοιχογραφίας βρίσκεται γραπτή κτητορική επιγραφή. Η επιγραφή αυτή μας πληροφορεί ότι ο ναός διακοσμήθηκε στα 1812 από τον ζωγράφο Αναστάσιο Τσεπελοβίτη. Τα έργα του εντάσσονται στην εικονογραφική και τεχνοτροπική παραγωγή των Καπεσοβιτών ζωγράφων και αποτελούν ένα από τα τελευταία έργα των διακεκριμένων αυτών μεταβυζαντινών καλλιτεχνών του 18ου αιώνα. Ο εσωτερικός τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού σήμερα δεν σώζεται.

Αξιοσημείωτο είναι ότι βημόθυρο το οποίο χρονολογείται στα τέλη του 17ου ή αρχές του 18ου αιώνα και σώζεται στο ναό, υποδεικνύει παλαιότερη αρχιτεκτονική φάση ή προϋπάρχοντα παλαιότερο ναό

 

Εκτύπωση