Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Κουκούλι

 

Πρόκειται για τον κεντρικό ναό του χωριού. Αρχιτεκτονικά ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και προστώο, όπως οι περισσότεροι ναοί του 18ου αιώνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή του ναού, το σημερινό οικοδόμημα χρονολογείται στα 1788, ενώ η παλαιότερη αρχιτεκτονική φάση του ναού ανάγεται στα 1630.Στην ίδια επιγραφή μαρτυρείται και παλαιότερος ναός, χωρίς όμως να ορίζεται η ακριβής χρονολογία. Από την αρχιτεκτονική φάση του 1630 σώζεται ένα βημόθυρο. Οι τοιχογραφίες είναι έργο του ζωγράφου Λάζαρου από τα Άνω Σουδενά Ζαγορίου και έγιναν το 1796. Αποτελούν ένα χαρακτηριστικό τοιχογραφικό σύνολο της τέχνης του ζωγράφου και εντάσσονται στα έργα των λιγότερο αυστηρών τάσεων του 18ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του βορείου τοίχου επιζωγραφίστηκαν το 1854 από Χιονιαδίτες ζωγράφους. Το 1873 επιζωγραφίστηκαν επίσης, οι τοιχογραφίες της αψίδας. Ο ναός συνδέεται στα βορειοδυτικά με ένα επιμήκες κτήριο διώροφο, το οποίο έχει τοξοστοιχίες και τρεις κρήνες. Σε μία από τις κρήνες αναγράφεται η χρονολογία 1706. Ανατολικά του ναού υπάρχει διώροφο καμπαναριό, ενώ κοντά σε αυτό σώζεται ένα κτήριο το οποίο λέγεται
Αμελικό», γιατί εδώ έμενε ο φοροεισπράκτορας ο οποίος εισέπραττε ένα είδος φόρου, το «αμελίκ».

Εκτύπωση