Φραγκάδες - Οικία Παπακωστίδη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Φραγκάδες
Κατάσταση τοιχογραφιών
Έχουν καταστραφεί.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος. Στους τοίχους έχουν ζωγραφιστεί κίονες που φτάνουν μέχρι την οροφή, ενώ κάποιοι άλλοι, αρκετά χαμηλοί, φέρουν στα κιονόκρανά τους ανθοδοχεία με λουλούδια. Η γύψινη οροφή κοσμείται επίσης με ζωγραφικά νεοκλασικά θέματα και στις τέσσερις γωνίες της, μέσα σε ωοειδή πλαίσια, απεικονίζονται πορτρέτα, μάλλον κάποιας βασιλικής οικογένειας.

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας, ο οποίος μερίμνησε για τη διακόσμηση της οικίας, ονομαζόταν Τενές και καταγόταν από την Καλωτά. Είχε εγκατασταθεί στους Φραγκάδες και είχε παντρευτεί γυναίκα από αυτό το χωριό. Η οικία έχει χάσει το ζωγραφικό της διάκοσμο. Η περιγραφή του έγινε από φωτογραφίες που ανήκουν στην οικογένεια Παπακωστίδη.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Γεώργιος Παπακωστίδης.
Εικόνες
oikia-papakostidi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009