Τσεπέλοβο - Οικία Μάου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 404/Β/6-7-1965).
Τσεπέλοβο
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: ένα δωμάτιο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Αρκετά καλή.
Περιγραφή διακόσμου

Οι διακοσμήσεις διατάσσονται σε τρεις επάλληλες οριζόντιες ζώνες και καταλαμβάνουν όλο το ύψος των τοίχων. Στην επάνω ζώνη (ζωφόρος) αναπτύσσεται απλός συνεχής ροκοκό διάκοσμος με γιρλάντες, ο οποίος διακόπτεται από παραστάσεις συμβατικών τοπίων μέσα σε ωοειδή πλαίσια. Η μεσαία ζώνη διαχωρίζεται από την επάνω με ξύλινο περιμετρικό ράφι. Τα ροκοκό φυτικά μοτίβα της μεσαίας ζώνης διατάσσονται μέσα σε ορθογώνια πλαίσια. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι η ώχρα και το γαλάζιο. Η κατώτερη ζώνη φέρει ρομβοειδείς σχηματισμούς και απομιμείται ορθομαρμάρωση.

Επιγραφές

Λίθινη εντοιχισμένη πλάκα στον εξωτερικό τοίχο φέρει τη χρονολογία: «1843».

Παρατηρήσεις

Τα άρρενα μέλη της οικογένειας Μάου ξενιτεύονταν στα Μπιτώλια (Μοναστήρι).

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Γεωργία Παπάζογλου. Επάγγελμα: συνταξιούχος δασκάλα. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-maou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009