Τσεπέλοβο - Οικία Καρανάσιου (σήμερα Κουμπή)

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ 404/Β/6-7-1965).
Τσεπέλοβο
Κατάσταση τοιχογραφιών
Δεν είναι πολλά χρόνια που ο ζωγραφικός διάκοσμος της οικίας καλύφθηκε από τους ιδιοκτήτες με ξύλινη επένδυση των τοίχων.
Περιγραφή διακόσμου

Αναπτυσσόταν σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η ζωφόρος έφερε άνθινο ροκοκό διάκοσμο, ο οποίος διακοπτόταν από συμβατικές τοπιογραφικές συνθέσεις μέσα σε ελλειπτικά πλαίσια. Η μεσαία ζώνη έφερε απλά άνθινα μοτίβα και μπουκέτα μέσα σε ορθογώνια πλαίσια. Η κατώτερη ζώνη απομιμούνταν ορθομαρμάρωση. Μέσα στο σπίτι υπήρχε και κάποιος χώρος που έφερε νεοκλασικό διάκοσμο με κίονες και ανθοδέσμες.

Παρατηρήσεις

Ο Ιωάννης Καρανάσιος, στον οποίο ανήκε η οικία στα μέσα του 19ου αιώνα, ευεργέτησε πολλαπλά το Τσεπέλοβο. Ανακαίνισε το 1864 τα παρεκκλήσια της Παναγίας και του Αγίου Κωνσταντίνου καταβάλλοντας το ποσό των 25000 γροσίων. Στα 1857, 1861 και 1863 δαπάνησε χρήματα για την επισκευή τριών κρηνών. Επίσης πρόσφερε χρήματα για μία κρήνη δίπλα στην οικία του. Το 1865 πρόσφερε 2000 γρόσια για τη λιθόστρωση των δρόμων που οδηγούσαν από το Τσεπέλοβο στο Καπέσοβο, το Σκαμνέλι και τα Γιάννινα. Η οικία επισκευάστηκε από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Στον Ιωάννη Καρανάσιο πρέπει να αποδώσουμε την πρωτοβουλία για τη διακόσμηση της οικίας στα μέσα του 19ου αιώνα. Η περιγραφή του διακόσμου έγινε από φωτογραφίες που διέθεσε ο Τσεπελοβίτης Κώστας Ζησίδης.

Εικόνες
oikia-karanasiou-1oikia-karanasiou-2oikia-karanasiou-3oikia-karanasiou-6oikia-karanasiou-7oikia-karanasiou-4oikia-karanasiou-5

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009