Σκαμνέλι - Οικία Δώδου

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Σκαμνέλι
Διακοσμημένοι χώροι

Ισόγειο: χαγιάτι, μαντζάτο. Ανώγειο: οντάς.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Σχετικά καλή. Παρατηρούνται φθορές λόγω υγρασίας.
Περιγραφή διακόσμου

Χαγιάτι: νεοκλασικός διάκοσμος. Κοντοί κιονίσκοι φέρουν επάνω στο δωρικό κιονόκρανό τους ανθοφόρα ανθοδοχεία.

Οντάς: νεοκλασικός διάκοσμος. Στους τοίχους έχουν ζωγραφιστεί κίονες που απομιμούνται αρχιτεκτονικά δομικά στοιχεία.

Όλοι οι τοίχοι των διακοσμημένων δωματίων είναι βαμμένοι στις αποχρώσεις του γαλάζιου.

Παρατηρήσεις

Η οικογένεια Δώδου ήταν ανέκαθεν κτηνοτροφική και οι Δωδαίοι ή Ντο­νταίοι ήταν πραγματικοί τσελιγκάδες.

Ο διάκοσμος ανάγεται γύρω στα 1900. Ζωγραφικό διάκοσμο έφεραν επίσης παλαιότερα η κρεβάτα και ένας οντάς στο ανώγειο. Οι τοίχοι της κρεβάτας είναι σήμερα ασβεστωμένοι.

Εικόνες
oikia-dodou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009