Νεγάδες - Οικία Κουρτίδη

Διώροφη κατοικία. Κατοικείται περιστασιακά.
Νεγάδες
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: «καλοκαιρινό» δωμάτιο.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Έχουν επιζωγραφιστεί.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος με κίονες και άνθη. Από τους τέσσερις ζωγραφιστούς κίονες, έναν σε κάθε τοίχο, σήμερα σώζονται μόνο δύο.

Επιγραφές

Στον εξωτερικό τοίχο πάνω από την πόρτα της αυλόπορτας, εντοιχισμένη ανάγλυφη πλάκα, που παριστάνει έφιππο άνδρα καθώς κραδαίνει σπάθη, φέρει τη χρονολογία «1885».

Παρατηρήσεις

Η οικία ανήκε αρχικά στο Νεγαδιώτη ευεργέτη Χριστόδουλο Βαρνάβα. Στη συνέχεια περιήλθε στο Γεώργιο Κουρτίδη, ο οποίος ασχολούνταν με εμπορικές δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ο πολυέλαιος που στολίζει το ναό του Αγίου Γεωργίου στους Νεγάδες είναι δική του δωρεά. Πέθανε το 1907. Πριν πεθάνει, ανακαίνισε την παλιά οικία του Χριστόδουλου Βαρνάβα και διακόσμησε τους τοίχους της.

Σύμφωνα με οικογενειακή παράδοση οι διακοσμήσεις έγιναν από «Κονιτσιώτες», δηλαδή Χιονιαδίτες, ζωγράφους τη χρονιά που πέθανε ο Γ. Κουρτίδης. Αν και τα περισσότερα δωμάτια του ανωγείου καθώς και το μαντζάτο του ισογείου ήταν διακοσμημένα, σήμερα μόνο το «καλοκαιρινό» δωμάτιο στο ανώγειο διαθέτει ζωγραφικό διάκοσμο. Οι μεγάλες φθορές που είχε υποστεί το κονίαμα ανάγκασαν τους σημερινούς ιδιοκτήτες «να φέρουν ζωγράφο» και να «αποκαταστήσει» τις φθορές. Το αποτέλεσμα είναι οι διακοσμήσεις να αλλοιωθούν.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Βικτωρία Κουρτίδη. Επάγγελμα: οικιακά. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-kourtidi

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009