Μονοδένδρι - Οικία Σεμιτέλου

Διώροφη κατοικία. Ακατοίκητη.
Μονοδένδρι
Διακοσμημένοι χώροι

Ανώγειο: δύο δωμάτια.

Κατάσταση τοιχογραφιών
Παρουσιάζονται αποκολλήσεις του υποστρώματος και απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας.
Περιγραφή διακόσμου

Νεοκλασικός διάκοσμος όπου επικρατούν οι κίονες και τα άνθη.

Επιγραφές

Σε πέτρα του εξωτερικού τοίχου του οβορού αναγράφεται η χρονολογία: «1886».

Παρατηρήσεις

Ο κτήτορας του σπιτιού ήταν ο κτηματίας και τραπεζίτης στην Ξάνθη Ιωάννης Σεμιτέλος, ο οποίος πέθανε προπολεμικά. Η οικία περιήλθε κληρονομικά στον Φρίξο Πρίγκο και σήμερα στον Αλέξανδρο Πρίγκο.

Πληροφορητές / ιδιοκτήτες
Αλέξανδρος Πρίγκος. Επάγγελμα: δημόσιος υπάλληλος. Τόπος μόνιμης διαμονής: Ιωάννινα.
Εικόνες
oikia-semitelou

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009