Λεπτοκαρυά - Οικία Γκούμα ή Γκούμαινας (μετέπειτα Καφετζάκη)

Διώροφη κατοικία. Έχει καταρρεύσει το μεγαλύτερο τμήμα της.
Λεπτοκαρυά
Περιγραφή διακόσμου

Άνθινος ροκοκό διάκοσμος. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο, «το αρχοντικό, κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο, διασώζει και τοιχογραφίες με παραστάσεις ανθέων, πόλεων σε σκηνογραφία κτλ.»

Επιγραφές

Σε λίθινη πλάκα στον εξωτερικό τοίχο κάτω από τη στέγη αναγράφεται η χρονολογία: «1862» ή «1868».

Εικόνες
oikia-gouma

Στέφανος Τσιόδουλος, Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου, τέλη 18ου - αρχές 20ού αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Ριζάριο Ίδρυμα, Αθήνα 2009